THÔNG TINThời gian nhận hàng từ 3 – 6 ngày tùy vào tỉnh thành